of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2013-2

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid; Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie; Professionaliseren dienstverlening

UWV-Kennisverslag-2013-2

Samenvatting

Dit UWV Kennisverslag (UKV) bevat recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en nieuwe inzichten in de dienstverlening die UWV inzet voor werkzoekenden en werklozen. Ondanks de stijgende werkloosheid zijn er dit jaar en volgend jaar kansen op de arbeidsmarkt binnen bepaalde bedrijfstakken en beroepsgroepen (artikel 2). Om oudere werklozen aan het werk te helpen is het belangrijk om te weten welke instrumenten UWV hiervoor kan inzetten. Uit onderzoek blijken proefplaatsingen, speeddates en mobiliteitsbonussen effectief te zijn (artikel 4). UWV gaat in versneld tempo over op digitale dienstverlening. Positieve ervaring met online dienstverlening in de gezondheidszorg bieden wellicht aanknopingspunten voor online dienstverlening van UWV aan mensen met een WW-uitkering (artikel 6). Daarnaast gaan we ook in op de ontwikkelingen in de uitkeringsvolumina (artikel 1), het aanbrengen van prioriteiten bij de verbetering van de online dienstverlening met behulp van een dashboardsimulator (artikel 5), de groei van het aantal werkende 55-plussers (artikel 3) en het voorkomen en aanpakken van regelovertreding bij bedrijven (artikel 7).

Inhoudsopgave

Belangrijkste signalen uit UKV 2013-2

In dit UKV

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid

1 Volumeontwikkelingen

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

2 Kansen en knelpunten voor werkzoekenden

3 Meer 55-plussers aan het werk

Professionaliseren dienstverlening

4 Effectieve dienstverlening voor ouderen

5 Dashboard helpt dienstverlening werk.nl te verbeteren

6 Lessen uit online hulpverlening

7 De inzet van nieuwe interventies bij jobcoachbedrijven om regelovertreding tegen te gaan

Inloggen of registreren