of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Kennisverslag 2013-1

Na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht: biedt de flexibiliteit van uitzendwerk ook werkzekerheid?

Untitled_2

Samenvatting

In dit UWV Kennisverslag (UKV) komen meerdere aspecten van uitzendwerk sterk naar voren. In juni 2012 werkten ongeveer 372.000 personen als uitzendkracht. Dit UKV laat zien dat uitzendwerk voor mensen die vanuit werkloosheid weer werk vonden, bijna evenveel werkzekerheid kan bieden als een tijdelijk contract direct bij een werkgever. Zo’n twee derde van degenen die het werk in een uitzendbaan hervatten is 2 jaar later nog steeds aan het werk. En 15% van de hervatters in een uitzendbaan heeft dan een vast contract; een aandeel dat dicht in de buurt komt van dat van degenen die het werk in een tijdelijk contract hebben hervat. Uitzendkrachten in deze positie slagen er dus in te profiteren van opstapfunctie van uitzendwerk zonder vervolgens terug te vallen in werkloosheid. Wel zijn baanovergangen van werklozen die recent als uitzendkracht hebben gewerkt vaak overgangen naar volgende uitzendcontracten. Mensen die vanuit andere bedrijfstakken (niet zijnde de uitzendbranche) het werk hervatten doen dit minder vaak in een uitzendbaan.

Inhoudsopgave

Belangrijkste signalen uit UKV 2013-1

In dit UKV

Ontwikkelingen in de sociale zekerheid
1 Volumeontwikkelingen
2 Flexibele dienstverbanden en het beroep op de WIA

Arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie
3 Waar vinden langdurig werkzoekenden werk?
4 Na werkloosheid weer aan de slag als uitzendkracht: biedt de flexibiliteit van uitzendwerk ook werkzekerheid?

Professionaliseren dienstverlening
5 Arbeidmarktinformatie: verbetermogelijkheden vanuit gebruikersperspectief
6 Toegankelijkheid en gebruik van e-dienstverlening

Inloggen of registreren