of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Focus 2013

Speerpunten voor 2013

Focus

Samenvatting

Digitalisering, handhaving, aandacht voor kwetsbare groepen en samenwerking met gemeenten zijn belangrijke speerpunten voor UWV komend jaar. Dit valt te lezen in ‘UWV Focus 2013’, die vandaag is verschenen. In deze uitgave staat welke keuzes UWV maakt om de besparingsdoelstellingen te realiseren en tegelijkertijd de dienstverlening aan klanten zo goed mogelijk op peil te houden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

UWV in 2013

Ook kwetsbare groepen aan het werk

Steeds meer digitaal werken

Strenger handhaven

Samenwerken met gemeenten

Ingrijpend bezuinigen

Voorwaarden en risico's voor onze dienstverlening

Inloggen of registreren