of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014

Met een doorkijk naar 2018

Whitepaper-UWV

Samenvatting

Dit rapport bevat de arbeidsmarktverwachtingen van UWV voor 2013-2014. Daarbij is uitgegaan van de economische verwachtingen van het Centraal Planbureau zoals vastgelegd in het Centraal Economisch Plan 2013. Dit prognoseonderzoek geeft een actueel beeld van vraag naar arbeid door werkgevers en het aanbod door de beroepsbevolking. Discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komt in het aantal vacatures en het aantal werkzoekenden, komen ook aan bod. We maken hier primair analyses voor de korte termijn, maar we blikken ook vooruit naar de middellange termijn.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
 1. Inleiding en leeswijzer
2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2013-2014
3. Sectorale ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2013–2014
4. Regionale ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2013-2014
5. Doorkijk ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2015–2018
Bijlage I Verschillen met de voorgaande prognose
Bijlage II Sectorindeling
Bijlage III Indeling arbeidsmarktregios in 2013
Begrippenlijst
Lijst van afkortingen
Colofon

Inloggen of registreren