of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Uw route naar een social enterprise-vriendelijke gemeente

In acht stappen.

De-social-enterprise-vriendelijke-gemeente_1

Samenvatting

De Nederlandse gemeenten staan voor vele uitdagingen. Zo verschuiven de taken van zorg en participatie, en worden regionale werkbedrijven ontwikkeld voor het creëren van arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn gemeenten druk met het behouden van continuïteit in de sociale infrastructuur, het stimuleren van duurzaamheid volgens het energieakkoord en het aanjagen van innovaties vanuit de economische agenda.

Tegelijkertijd verandert - onder de druk van bezuinigingen - de maatschappelijke visie op de rol van de overheid. Burgers en bedrijven zijn steeds meer aan zet en de overheid doet een stap terug. Gemeenten zijn nu op allerlei manieren bezig om de burgerparticipatie vorm te geven, terwijl het bedrijfsleven bij maaschappelijke vraagstukken nog vaak minder scherp in beeld is. Samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen krijgt slechts beperkt vorm, ondanks dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) almaar belangrijker wordt bij de invulling van die vraagstukken en gemeenten moeite hebben hun maatschappelijke doelstellingen te behalen.

Het is de hoogste tijd voor beide partijen om elkaar te vinden, te waarderen en te versterken. Want hun doelen zijn vaak gelijk: een maatschappelijke meerwaarde bieden, van economische waarde zijn en de overheidsinvesteringen verminderen. In deze whitepaper nemen we u in acht stappen mee langs úw route naar een social Enterprise-vriendelijke gemeente.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenwerken vanuit partnerschap

Route naar social Enterprise-vriendelijke gemeente

Nulmeting

Ons advies aan social enterprises

Onze praktijk

Meer weten?

Inloggen of registreren