of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Trends in Mobiliteit 2009, speciale editie

‘A = Beter’; miljardenbesparing voor de overheid

capgemini-trends

Samenvatting

In 2009 heeft Capgemini voor het derde jaar zijn rapport Trends in Mobiliteit (TiM) uitgebracht. De opmerking in Trends in Mobiliteit 2009, dat de overheid als organisatie ernaar zou moeten streven om de ambtenaren ten minste 25% van hun tijd thuis te laten werken, werd vele malen aangehaald. Het bleek dat ons voorstel

om de overheid te vragen om zichzelf als modelorganisatie te positioneren (voor het aspect ‘vervoersarm organiseren’) veel positieve reactie gaf. Onze stelling is dat met thuiswerken structureel veel geld kan worden verdiend, zeker in een tijd dat de overheid substantieel moet bezuinigen. In het kader van duurzaamheid is het

tegelijkertijd mooi meegenomen dat thuiswerken in hoge mate bijdraagt aan de vermindering van de congestie en CO2-uitstoot. De vraag die in deze speciale editie van Trends in Mobiliteit beantwoord wordt, is wat het structureel thuiswerken van ambtenaren oplevert.

Inhoudsopgave

Thuiswerken tenzij! De crisis vraagt om een mentaliteitsverandering

Hoe ziet de Business Case eruit?

Welke zaken heeft de overheid al in gang gezet?

Welke hobbels moeten nog genomen worden?

Welke hulpmiddelen en infrastructuren zijn er nog nodig?

De haalbaarheid; een inschatting

Conclusies

Inloggen of registreren