of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: tweede rapportage

tsj-vp_1

Samenvatting

Bevindingen periode januari tot en met mei 2013  
Volgens de TSJ is bij gemeenten en betrokken partijen sprake van een zichtbare  versnelling en toenemend urgentiebesef van het transitieproces. In veel gemeenten  zijn pilots gestart om nieuwe werkwijzen te introduceren om integraal, uitgaande  van eigen kracht, zo licht mogelijke ondersteuning te bieden. De TSJ ziet goede  ervaringen met wijkteams en een beweging om sneller eerstelijnshulp te kunnen  bieden. De TSJ behoudt wel haar zorgen over de voortgang van de transitie en  vraagt aandacht voor de totstandkoming van de landelijke kaders, de ondersteuning  van gemeenten bij de transformatie én de regionale transitiearrangementen.
 
Stelselmeter
De stelselmeter benoemt de kritieke succesvoorwaarden voor de transitie en is met  haar tweeledige functie – als beoordelingsinstrument van de stand van het  transitieproces en als instrument voor zelfevaluatie voor gemeenten – een  instrument van waarde, voor de bestuurspartners maar tevens voor gemeenten en  het veld. De stelselmeter zal door het transitiebureau Jeugd betrokken worden bij  de monitoring van de voortgang bij gemeenten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Managementsamenvatting
2. Inleiding
3. Bevindingen januari tot en met mei 2013
4. Stand van zaken decentralisatieproces
5. Stelselmeter
6. Komende rapportageperiode
Bijlagen
Inloggen of registreren