of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd: derde rapportage

tsj-vp_2

Samenvatting

Met de huidige aanpak en tempo kan de transitie per 1 januari 2015 niet op een verantwoorde wijze worden gerealiseerd is de harde conclusie van de TSJ in deze rapportage. Op te veel cruciale punten in het proces van de transitie is vertraging ontstaan. Gemeenten zijn nu aan zet vindt de commissie. De belangrijkste aanbeveling die de TSJ aan gemeenten geeft om de transitie toch op tijd te realiseren is zich vooral te richten op een 'minimaal kader'.

De derde rapportage van de TSJ staat in het teken van de vraag of gemeenten op 1 januari 2015 klaar kunnen zijn voor hun nieuwe taken. De conclusie van de TSJ is dat dit met de huidige aanpak en tempo niet op een verantwoorde wijze zal worden gerealiseerd. Er is bijvoorbeeld nog steeds onvoldoende helderheid over het budget voor gemeenten, het ontbreekt aan inzicht in de frictiekosten en er zijn nog geen maatregelen vastgesteld om bovenregionaal werkende zorgaanbieders duidelijkheid te bieden. Ook ziet de TSJ een verschil in het vertrouwen dat regio's hebben in het maken van afspraken met aanbieders over de zorgcontinuiteit en het beeld dat aanbieders hiervan hebben.

Minimaal kader
Het advies van de TSJ is om de aanpak van het transitieproces te wijzigen. De TSJ beveelt aan dat gemeenten zich vanaf nu volledig gaan richten op het realiseren van een 'minimaal kader' dat betrekking heeft op de volgende vijf punten:
* Garanderen van een adequaat functionerend toegangssysteem;
* Garanderen van zorgcontinuiteit en een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp;
* Garanderen van aansluiting bij het jeugdbeschermingskader;
* Garanderen van de AMHK-functie;
* Interne organisatie en gemeentelijke besluitvorming op orde.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Conclusies en aanbeveling
2. Inleiding
3. Transitie
4. Transformatie
5. Vooruitblik vierder rapportage
Lijst van bijlagen
Inloggen of registreren