of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Transitie onder controle

Gemeenten en zorgaanbieders samen optrekken

Transitie-onder-controle

Samenvatting

Gemeenten en zorgaanbieders: samen optrekken

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Na een periode van voorbereiding zijn gemeenten en aanbieders van Wmo en Jeugdhulp (de zorgaanbieders) volop bezig met de uitvoering van deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. Deze uitvoering is complex en kent veel onzekerheden met betrekking tot de beschikbare en bestede middelen, de processen en de bijbehorende (financiële) verantwoordingseisen. Toch lijkt tot dusver dat de continuïteit van de zorg nog steeds is gewaarborgd.

 

Het is nu tijd om de eerste ervaringen te peilen. Hoe hebben de betrokkenen de transitie beleefd? Zijn er al best practices? Wat speelt er op de korte termijn? En wat is het perspectief op langere termijn? Die vragen stelden vier onderzoekers van BDO & RadarAdvies aan gemeenten én zorgaanbieders. Daarbij hebben wij gekeken waar zij momenteel staan, waarbij de focus op de sturing en beheersing van de interne processen lag.

 

Maar het enkel constateren van wat er gaande is, zou te simpel zijn. Juist daarom besteden wij ook aandacht aan de toekomst en mogelijke oplossingsrichtingen voor geconstateerde problemen.

 

We hopen dat deze publicatie gemeenten en zorgaanbieders inspireert en aanspoort om positief-kritisch te kijken naar hun eigen organisatie en de manier waarop zij vorm en inhoud geven aan de uitvoering van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. Maar vooral ook dat gemeenten en zorgaanbieders samen met elkaar in gesprek gaan, omdat er een wederzijdse afhankelijkheid is.

 

Wij wensen u veel wijsheid en doorzettingsvermogen in deze uitdagende tijden!

 

Rob Bouman, BDO

Anton Revenboer, RadarAdvies

Inhoudsopgave

VOORWOORD

DE ONDERZOEKERS

10 adv iezen

INTRODUCTIE

WAT GEMEENTEN ZEGGEN

UITGESPROKEN

WAT ZORGAANBIEDERS ZEGGEN

STURING EN CONTROLE

UITGESPROKEN

NU & STRAKS

• BIJ GEMEENTEN

• BIJ ZORGAANBIEDERS

HOE NU VERDER?

OVER BDO EN RADARADVIES

Inloggen of registreren