of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Toekomstbestendige onderwijshuisvesting door een IHP

whitepaper_16

Samenvatting

In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) brengen scholen en gemeentebesturen strategische keuzes, financiele mogelijkheden en wettelijke kaders samen om zo tot een toekomstbestendige onderwijshuisvesting te komen. Maar staat de onderlinge concurrentie tussen schoolbesturen dit wel toe? Zo ja, is het dan niet beter om een IHP op regionale schaal te maken en daarin zowel het primair als het voortgezet onderwijs op te nemen? En hoe verhoudt het IHP zich tot de Lokale Educatieve Agenda? We legden vier stellingen voor aan vier experts.

Inhoudsopgave

Concurrentie

Primair én voortgezet onderwijs

IHP en Lokale Educatieve Agenda

Gemeente of regio?

Visie van HEVO

Inloggen of registreren