of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Toekomstbestendig bouwen

Hoe wonen en leven we over 20 jaar?

Whitepaper_9

Samenvatting

De ontwikkelingen in onze leefomgeving kunnen we aan de hand van data inzichtelijk maken. Dit biedt ons de mogelijkheid om te analyseren wat er speelt en hoe we met onze blik vooruit kunnen bouwen. In deze publicatie hebben wij een eerste schets gemaakt van de aandachtspunten van 3 type ontwikkelingen. Een startpunt voor maatwerk op lokaal niveau.

Inhoudsopgave

1. Krimpregio's leefbaar houden

2. Stabiele bevolkingsopbouw zonder druk op woningmarkt

3. Steden blijven groeien

Inloggen of registreren