of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Tegenkracht organiseren

Lessen uit de kredietcrisis

Tegenkracht-organiseren

Samenvatting

Maatschappelijke sectoren als onderwijs, zorg en welzijn kunnen leren van de kredietcrisis in de financiële sector. De manier waarop werkwijzen productief starten en gaandeweg perverse effecten vertonen, legt een opmerkelijke parallel bloot. In het advies Tegenkracht organiseren schetst de RMO waarom deze perverse effecten kunnen ontstaan en doet hij aanbevelingen om tegenkracht tot stand te brengen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

 

1 Inleiding

1.1 Vraagstelling

1.2 Leeswijzer

 

2 Van productief naar pervers: de financiële sector

2.1 De praktijk van hypotheekverstrekkingen, risicoprofielen en bonussen

2.2 Wat hebben deze praktijken gemeen?

2.3 Conclusie

Noten

 

3 Van productief naar pervers: maatschappelijke sectoren

3.1 Interne doelen gaan overheersen

3.2 Model van de werkelijkheid

3.3 Systeemwereld overheerst leefwereld

3.4 De verleiding van financiële prikkels

3.5 Conclusie

Noot

 

4 Van productief naar pervers: verklaringen

4.1 Perverse effecten en meervoudige belangen

4.2 Perversiteit in drie stappen

4.2.1 Abstraheren

4.2.2 Domineren

4.2.3 Strategisch handelen

4.3 Reflexiviteit van sociale systemen

4.4 Conclusie: de gekookte kikker

 

5 Conclusie en aanbevelingen

5.1 Overgang van productief naar pervers niet voorbehouden aan financiële sector

5.2 Te weinig oog voor meervoudige belangen en reflexiviteit

5.3 Ontwikkel duurzame tegenkrachten

5.3.1 Voorkom methodische armoede

5.3.2 Maak verschil in het systeem zelf

 

Literatuur

 

Bijlage 1 Adviesaanvraag

 

Bijlage 2 De menselijke maat: remedie of retoriek?
Sascha Baggerman, Job van Beekhoven, Michiel de Graef, Sander de Haas, Marcel de Prieëlle en Erik Schreijen

 

Bijlage 3 Geraadpleegde deskundigen

 

Overzicht van uitgebrachte publicaties

Inloggen of registreren