of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Subsidies Cultureel Erfgoed

Subsidies en regelingen voor de gebouwde omgeving

Cultureel-erfgoed

Samenvatting

Welke subsidiemogelijkheden en regelingen zijn interessant voor ons Cultureel Erfgoed?

Onze gebouwde omgeving bestaat voor een groot deel uit historische en monumentale panden, zoals kerkgebouwen, kastelen, molens en handelsgebouwen. Niet alleen gebouwen kunnen daarbij monumentaal zijn. Ook archeologische en groene objecten behoren in veel gevallen tot ons Cultureel Erfgoed. De komende tijd gaan de in deze whitepaper genoemde onderwerpen een steeds grotere rol spelen. Herbestemming, verduurzamen en restaureren zijn de kernactiviteiten. Deze ingrepen brengen in de praktijk vaak hoge kosten met zich mee. Om ons Cultureel Erfgoed te conserveren en te verbeteren zijn er diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. In deze whitepaper bespreken we in het kort onze aanpak en welke mogelijkheden voorhanden zijn.

Inhoudsopgave

Subsidiescan

Instandhoudingssubsidie

Herbestemming monumenten

Verduurzamen

Provinciale subsidies en regelingen

Inloggen of registreren