of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Strategische positionering, sturing en bekostiging in het sociaal domein

Transitiecongres Ede, 18 november 2013 / Stade Advies B.V.

Whitepaper-Strategische-positionering

Samenvatting

In 2013 heeft Stade Advies op verzoek van de MOgroep een model ontwikkeld aan de hand waarvan lokale overheden en maatschappelijke organisaties hun strategische positionering in het sterk veranderende sociaal domein kunnen overwegen en analyseren. Dit model dat bekend is geworden als het ´kwadrantenmodel´ laat zien dat de sturingsfilosofie van lokale overheden een belangrijke factor vormt bij de manier waarop de rolverdeling tussen overheid, burgers en maatschappelijke organisaties in het sociaal domein evolueert. In dit artikel ter gelegenheid van het Transitiecongres op 18 november 2013 in Ede verbinden wij strategische positionering en sturingsfilosofie van lokale overheden met door die overheden te hanteren bekostigingsmodellen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Schakelen tussen kwadranten

Bekostigingsmodellen

Kwadranten en bekostigingsmodellen

Inloggen of registreren