of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Stedelijke herverkaveling

Slim omgaan met grond om ontwikkeling mogelijk te maken terwijl de rechtszekerheid van alle betrokkenen gegarandeerd wordt

Stedelijke-herverkaveling

Samenvatting

Bij gebiedsinrichting op het platteland kennen we al bijna 100 jaar het principe van herverkaveling. Met succes wordt dit instrument op vrijwillige dan wel wettelijke basis ingezet en worden ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd door gronden te ruilen. Dit principe van gronden ruilen vormt ook de basis van stedelijke herverkaveling. Het herverkavelinginstrument kan ingezet worden voor het realiseren van woningen, winkels of publieke ruimten, maar ook om bijvoorbeeld de leegstand van kantoren en winkels aan te pakken.

Inhoudsopgave

Wat is stedelijke herverkaveling?

Waardevol instrument

Het Kadaster en stedelijke herverkaveling

Wettelijke regeling

Meer informatie

Gedachte-experiment

Inloggen of registreren