of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling

Neprom-StadsPARTNERS

Samenvatting

Er ligt een enorme opgave in onze steden om voldoende woningen nieuw te bouwen en om gedifferentieerde, gezonde en veerkrachtige wijken en buurten te ontwikkelen. De intensieve samenwerking tussen markpartijen (ontwikkelaars en beleggers) en woningcorporaties, in goed samenspel met de gemeente, kan grote synergievoordelen opleveren. Dat staat centraal in de publicatie Stadspartners: strategische samenwerking marktpartijen-corporaties in gebiedsontwikkeling van Aedes, De Vernieuwde Stad en de NEPROM.

Inhoudsopgave

Stadshuwelijk vereist gedeeld commitment
Door projecten te verknopen kan de ideale mix ontstaan

Flexibiliteit bepaalt kwaliteit samenwerking stadspartners

Betrokkenheid bewoners verrijkt stedelijke vernieuwing

Inloggen of registreren