of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Special Sociaal: Leren en verbeteren

Meten in het sociaal domein

BB-22-2019-cover-special-sociaal

Samenvatting

De taken op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie vallen nu vijf jaar onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Tijd om een balans op te maken van het effect ervan. Dat blijkt lastig, want veel gemeenten zijn nog zoekende naar geschikte instrumenten om de effectiviteit van beleid te meten. En wat doe je met die verzamelde data. Daarbij: is meten wel weten?

Inhoudsopgave

* Burger minder positief dan ambtenaar: onderzoek vijf jaar decentralisaties

* Onvoldoende knoppen om aan te draaien: grip op jeugdzorg is ondoenlijk
* Bouw en infra leermeesters sociaal domein: risicomanagement harde sector als voorbeeld

* Den Haag sleutelt aan Wmo-meter: effectiviteit ondersteuning beter in beeld

* Essay: Doen wat echt werkt

* Opinie: Marktwerking helpt jeugd niet

Inloggen of registreren