of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Special Sociaal: De oogst van vier jaar 3D

Uitvoering decentrale taken

BB-21-2018-cover-special-sociaal

Samenvatting

Vier jaar na de decentralisaties Wmo2015, Jeugdwet en Participatiewet hebben gemeenten de basis veelal op orde. De verwachting van de decentralisaties – dat inzetten op preventie zou leiden tot minder (dure) zorg – komt echter nog niet uit. Ook het meten van de doelen en bijsturen van beleid is nog altijd lastig. En onderwijl moeten gemeenten aan de bak met de vele klachten en bezwaarschriften.

Inhoudsopgave

* Onderzoek naar bezwaarschriften in sociaal domein: 'P-wet' is het nieuwe zorgenkindje
* Nationale Ombudsman over klachten sociaal domein: 'Práát eens met elkaar'
* Coöperatie begeleidt uitkeringsgerechtigden naar werk: Groene reus als inspirator
* Essay: Ondoordacht inkopen
* Eén integrale monitor zou uitweg bieden: Dolen in de data-woestijn
* Utrecht-West verzamelt resultaten WMO-beleid: Meten leidt tot beter gesprek
Inloggen of registreren