of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Special Financiën

BB09-special-Financi-n

Samenvatting

Het zijn onzekere tijden voor de gemeentefinanciën, zeker zolang niet duidelijk is hoeveel het Rijk gaat bezuinigen op het gemeentefonds. Maak dan maar eens een betrouwbare meerjarenraming. Toch moet het. Sneller begroten kan zelfs. Er moet wel financieel scherp aan de wind worden gevaren. Stresstesten helpen het lokaal bestuur daarbij. Maar de zorg van de overheid strekt verder dan binnen het budget blijven alleen. Dat is een belangrijke les uit de bankencrisis.

Inhoudsopgave

Stressmarkt

Overkill aan planning & control

Speed-begroten

Leren van de crash: interview met Liesbeth Noordegraaf

Inloggen of registreren