of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Slim verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille

Zeker weten dat elke verduurzamingseuro goed wordt besteed?

Whitepaper_11

Samenvatting

Uw gemeente gaat voor duurzaam. Het college heeft in het programma voor de komende jaren een ambitie geformuleerd. CO2- of energieneutraal in tweeduizend-zeg-het-maar. De gemeentelijke vastgoedportefeuille vervult een voorbeeldfunctie. Werk aan de winkel dus. Maar hoe pakken we het aan? Echt verduurzamen op korte termijn kost ongelofelijk veel geld. En het College stelt maar weinig extra geld beschikbaar.

 

Iedereen die daadwerkelijk aan de gang gaat met verduurzamen, komt al snel tot de conclusie dat het een langdurige kwestie is. Het duurzaam maken van een hele portefeuille kost 10 jaar of meer. En in 10 jaar kan er veel gebeuren. Wie weet hebben we een deel van de gebouwen, die nu in gebruik zijn, over 10 jaar helemaal niet meer nodig. Wat zou het zonde zijn als we juist in die gebouwen ons weinige geld investeren.

 

Datzelfde gevoel van 'wat zou dat zonde zijn' hebben we ook bij ingrepen die kapitaalvernietiging tot gevolg hebben, doordat een gebouwdeel eigenlijk te vroeg vervangen wordt. Wanneer we toch al weinig geld hebben, moeten we kapitaalvernietiging voorkomen en elke euro optimaal besteden.

 

Samen met veel van onze gemeentelijke opdrachtgevers hebben we in de afgelopen jaren geleerd dat verduurzamen een kwestie is van lange adem én van verstandig investeren van het beschikbare geld. Investeren in gebouwen die het waard zijn om de opwaardering te krijgen. En het liefst op natuurlijke momenten in de onderhoudscyclus. Bbn wil gemeenten optimaal begeleiden bij deze belangrijke opgave.

Inhoudsopgave

Een cyclische benadering

(Her)formuleren van ambitie en beleid

Analyse van de vastgoedportefeuille

Selectie van maatregelen per gebouw

Opstellen van een jaarplan voor verduurzaming

Uitbesteding van de maatregelen in het betreffende jaar

Meten van de stand van zaken

Bbn als vaste partner voor meerdere jaren

Contact

Inloggen of registreren