of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Slim organiseren van duurzaam beheer, onderhoud en energiemanagement van huisvesting

Whitepaper-2

Samenvatting

Bij de exploitatie van gebouwen verwachten eigenaren en gebruikers dat er in het geheel geen problemen zijn. En als er zich een storing voordoet dat deze direct is opgelost. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat de gekozen vorm van hoe het onderhoud en de exploitatiediensten zijn georganiseerd een sterk effect heeft op de kosten en het uiteindelijke resultaat.

Gebouweigenaren onderschatten het belang van de organisatiewijze van het beheer regelmatig en maken niet altijd expliciet een keuze voor een passende manier van organiseren. Vaak wordt vanuit ervaringen uit het verleden en onbekendheid met alternatieve organisatievormen ervoor gekozen om op basis van uurtje-factuurtje onderhoudspartijen in te schakelen, zonder garanties op het resultaat. Een goede strategie voor beheer en onderhoud geeft echter ook ruimte voor verduurzaming.

Deze whitepaper geeft inzicht in de beheerorganisatievormen voor onderhoud/exploitatie en helpt u in het keuzeproces voor een van de vormen.

Het ontwerpen van een passende organisatiewijze voor huisvesting of exploitatie is een belangrijk onderdeel van HEVO’s adviespraktijk. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het optimaal vertalen van hun huisvestingsdoelstellingen naar een maatwerkoplossing. De kennis die wij hierover hebben delen wij graag. Dit doen wij ook door het geven van cursussen. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u contact

opnemen met de onderstaande contactpersonen.

 

Maart 2019

ir. W.J.A. (Willem) Adriaanssen, partner

ir. R. (Richard) Fikse, adviseur/projectmanager

ing. J.M.F.C. (Jean-Marc) Vloemans, senior adviseur

Inhoudsopgave

1. Samenwerken in de exploitatie van gebouwen

1.1. De start van de exploitatie en het beheer

1.2. Conditieniveaus

1.3. Onderhoud

1.4. Strategie in het beheer en onderhoud

1.4.1. Gefundeerde onderhoudsstrategie

1.4.2. Prioritering onderhoudsinspanningen

1.4.3. Verduurzamen door onderhoud

1.5. Organisatie van het beheer en onderhoud

1.6. Welke beheerorganisatievorm past het best

1.7. Afwegingsmodel beheerorganisatievorm

2. Samenvattend

2.1. Overzicht beheerorganisatievormen

2.2. Keuzeproces beheerorganisatievorm

3. Cases

3.1. Case Nationaal Monument Kamp Vught

3.2. Case CVO Groep

3.3. Case Stedelijk College Eindhoven

3.4. Case MFC Atria

4. Ten slotte

5. Over HEVO

Inloggen of registreren