of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Slim organiseren & aanbesteden van huisvesting

Whitepaper-Slim-organiseren

Samenvatting

Een huisvestingsproces is spannend en uitdagend tegelijk. Wat niet veel mensen zich realiseren, is dat de gekozen bouworganisatievorm een sterk effect heeft op het uiteindelijke resultaat. Opdrachtgevers onderschatten het belang hiervan en maken te weinig expliciet een keuze voor een passende bouworganisatievorm. Vaak wordt vanuit ervaringen uit het verleden, de (verplichtingen rondom de) aanbestedingsregelgeving en onbekendheid met alternatieve bouworganisatievormen ervoor gekozen om eerst een architect een ontwerp te laten maken. Daarna worden gedurende het traject meer partijen bij het project betrokken. Regelmatig leert de praktijk dan dat de samenwerking met de gekozen partijen niet verloopt zoals men eigenlijk zou willen. Voor een opdrachtgever is het daarom cruciaal om voor aanvang van een bouwproject duidelijk voor ogen te hebben of de samenwerkingsvorm bij zijn doelstellingen en zijn beschikbare kennis en middelen past.

 

Bij een huisvestingsproject van enige omvang zijn al snel een paar honderd (!) personen en tientallen bedrijven betrokken. De bouwvorm bepaalt hoe deze personen en bedrijven samenwerken en zich tot elkaar verhouden. Welke bouworganisatievorm tot een optimaal resultaat leidt, wordt onder andere bepaald door de mate van invloed en de risico’s die de opdrachtgever wenst, het karakter van het project en de situatie in de bouwsector. In deze whitepaper worden de mogelijkheden en keuzes, in theorie en aan de hand van een aantal businesscases, toegelicht.

 

Kiest u bewust voor de best passende bouworganisatievorm voor uw huisvestingsproject?

Inhoudsopgave

Wat is een bouworganisatievorm?

2. Waarom een bouworganisatievorm kiezen?

3. Welke bouworganisatievormen zijn er?

3.1. Traditioneel (deelopdrachten ontwerp, realisatie, onderhoud)

3.2. Integratie van disciplines en fasen

3.3. Aanbodgestuurd

3.4. Managementcontract met resultaatsgarantie

4. Welke bouworganisatievorm past bij mij?

4.1. Stap 1: welke scope heeft het project?

4.2. Stap 2: worden de disciplines in één contract ondergebracht?

4.3. Stap 3: op welk moment worden marktpartijen benaderd?

5. Wat betekent de gekozen bouworganisatievorm?

6. Ervaringen/referenties

Visievorming

6.1. Case kantoor en laboratoria KWR Watercycle Research Institute

Visievorming

6.2. Case Bijna Energieneutraal multifunctioneel voorzieningencluster

6.3. Case nieuwbouw zorgcomplex Het Hoge Veer

Visievorming

Proces

Selectiefase

7. Cursus SLIM aanbesteden

8. Over HEVO

Strategisch vastgoed- & huisvestingsadvies

Projectmanagement

Expertisecentrum

Inloggen of registreren