of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Selfservice als antwoord op een veranderend gemeentelandschap

Een nieuwe, zelfwerkzamen rol voor burgers

Solution-paper

Samenvatting

“Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven én omgeving”, aldus Koning Willem-Alexander in de Troonrede van 17 september 2013. In de participatiesamenleving wordt individuele burgers gevraagd, waar dat kan, het lot in eigen hand te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Die participatiesamenleving geeft ook blijk van de wens om belangrijke veranderingen steeds meer voort te laten komen uit een actief samenspel van burgers, bedrijven, professionals en overheden. Gemeenten kunnen zich niet langer opstellen als externe organen die boven de samenleving staan. De huidige samenleving accepteert dat niet meer en zware bezuinigingen laten dat niet toe. Gemeenten moeten ervoor gaan zorgen dat de samenleving in zichzelf kan investeren. Dat kan bijvoorbeeld door de burger op heel veel gebieden een actieve rol te geven in de gemeentelijke dienstverlening en hem zo veel mogelijk (administratieve) taken zelf te laten uitvoeren: selfservice door de burger.

Inhoudsopgave

De burger in zijn kracht

Inspelen op het veranderende gemeentelandschap

Selfservice: de voordelen voor burgers

Selfservice: de voordelen voor gemeenten

Selfservice en PinkRoccade Local Government

Inloggen of registreren