of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Schuldhulpverlening

Bouwstenen voor een effectieve schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening_1

Samenvatting

Door de economische crisis zijn er steeds meer mensen die in financiële problemen komen, ook personen uit hogere inkomensgroepen. Door een gedetailleerd inzicht in de doelgroepen kunnen gemeenten een preventieve aanpak ontwikkelen door verbindingen te leggen met de beleidsterreinen Wmo en Participatiewet. Hiermee kunnen bestaande budgetten effectiever worden ingezet, met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.

KWIZ levert de bouwstenen voor het ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een effectieve schuldhulpverlening.

Inhoudsopgave

• Beleidsontwikkeling

• Werkprocesinrichting

• Monitor Schuldhulpverlening

• Doelgroepenonderzoek

• Beleidsevaluatie en effectmeting

Inloggen of registreren