of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Schuldhulpverlening kan en moet anders

Schuldhulpverlening

Samenvatting

Het sociale domein verandert. Met de drie decentralisaties (3D) staan alle uitvoerende taken in het sociale domein ter discussie. Dit biedt de kans om de schuldhulpverlening echt integraal op te pakken en deze meteen ook effectief en efficiënt vorm te geven. Schuldproblemen voorkomen en oplossen is mede bepalend voor het succes van de hervorming in het sociaal domein. Vraag een burger met meerdere problemen naar de hoogste prioriteit en het antwoord luidt steevast: mijn schulden oplossen.

Inhoudsopgave

Meerwaarde integrale aanpak

Overal in sociale domein

Financiële zelfredzaamheid

Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening

Voordelen voor iedereen

Hoe ziet schulddienstverlening er uit?

Heroriëntatie schuldhulpverlener

Integrale schulddienstverlening in de praktijk

Communicatieoffensief

Pact en vroegsignaleringsafspraken

Voordelen van samenwerking

Schulddienstverlening in regio X anno 2020: een toekomstschets

Sociale team heeft kennis en instrumenten nodig

Schulddienstverlening: onder voorwaarden

Focus op kwaliteit en prijs

Meer weten?

 

Inloggen of registreren