of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Schakelen tussen kwadranten

De positionering van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in het sociale domein

Whitepaper

Samenvatting

De ontwikkeling naar een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties en overheid in het sociale domein noodzaken betrokken organisaties na te denken over hun positie. Stade Advies heeft een model ontwikkeld om dit denkproces te faciliteren. In  dit model zijn de belangrijkste variabelen de sturingsfilosofie van de gemeente als financier en de netwerkpositie van de organisatie voor welzijn en/of maatschappelijke dienstverlening. Hiermee zijn 4 kwadranten te onderscheiden, waarbij de positie van de welzijnsorganisatie ten opzichte van de overheid is samen te vatten als respectievelijk opdrachtnemer, onderaannemer, maatschappelijk partner en gedelegeerd opdrachtgever. Elk kwadrant kent zijn eigen karakteristieken op het gebied van toegang tot maatschappelijke ondersteuning, aard van de samenwerkingsprocessen, gewenste competenties van de organisatie en de rol voor bestuur en toezichthouders.

Inhoudsopgave

Dynamiek

Samenhangend kader op lokaal niveau

Rolverdeling in de zoektocht

Beleidsmatige lenigheid en communicatieve eigenschappen

Positioneringsmodel

Meervoudig positioneren

Inloggen of registreren