of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Scenarioanalyse Sociaal Domein

Rekenmodel voor maatschappelijk verantwoorde kostenbeheersing

Scenarioanalyse-Sociaal-Domein

Samenvatting

Gemeenten hebben de zorgplicht om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kwetsbare burgers te verbeteren. In het sociale domein nieuwe stijl moeten gemeenten voorzieningen veranderen in maatwerkvoorzieningen voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen.

De Scenarioanalyse Sociaal Domein is een rekenmodel voor het slim en maatschappelijk verantwoord inrichten van uw programmabegrotingen. Hierbij rekenen we de effecten op de inkomens van kwetsbare groepen door.

 

• Prognose programma- en uitvoeringskosten

• Doorrekenen beleidsscenario’s

• Inkomenseffecten kwetsbare groepen

• Maatschappelijk verantwoorde beleidskeuzes

Inhoudsopgave

Hoe werken we?

Een paar voorbeelden

Inloggen of registreren