of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Samen bouwen aan de digitale overheid

CGI's visie op de informatievoorziening van de overheid

Samen-bouwen-aan-de-digitale-overheid

Samenvatting

Onder de noemer ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ werkt de overheid aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag van burgers, bedrijven en instellingen centraal. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de digitale overheid zo efficiënt en effectief mogelijk gebruikmaakt van digitale middelen. Hiervoor is standaardisatie van gegevens, hergebruik van ICT en complexiteitsreductie met hulp van de markt noodzakelijk. Zover is het echter nog niet. Want hoewel de overheid goed op weg is, is het Rijk nog niet ‘digital native’. Voor de gevraagde digitale transformatie (‘step up’) is publiek-private samenwerking essentieel ‘to keep up’. Niet alleen op het gebied van betaalbaarheid, maar ook voor de noodzakelijke robuustheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale overheidsdienstverlening. Met dit visiedocument neemt CGI het initiatief om – in nauwe samenwerking met de overheid en met hergebruik van kennis, kunde en ervaringen – een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de digitale overheid.

Hieronder leggen we deze visie nader uit en geven we aan hoe CGI de totstandkoming van de gevraagde digitale transformatie voor zich ziet.

Inhoudsopgave

Dienstverlening centraal

Standaardisatie

Hergebruik

Complexiteitsreductie

 

Over de digitale overheid

CGI over de minister van ICT

Inloggen of registreren