of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

ROUTEKAART Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed

Whitep.-Routekaart

Samenvatting

De Nederlandse overheid gaat steeds meer eisen stellen aan kantoorhuisvesting om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen nastreven. Zowel kantooreigenaren van commercieel vastgoed als gemeenten met kantoorhuisvesting in hun portefeuille, dienen maatregelen te nemen om hun huisvesting te verduurzamen, zodat de huisvesting blijft voldoen aan de gestelde eisen. Veel gemeenten vinden het lastig om een beeld te vormen van wat het klimaatakkoord betekent voor hun bestaande vastgoedportefeuille en welke stappen ze moeten nemen.

 

HEVO (bouwmanagement en advies) en Klictet (installatie- en verduurzamingsadvies, monitoring) bieden gemeenten de juiste expertise om de verduurzamingsopgave op strategisch niveau te organiseren en vervolgens praktisch uit te voeren. De samenwerking tussen Klictet en HEVO biedt u daarbij de totale expertise die nodig is om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen en gaat daarin zelfs verder.

 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO₂-uitstoot in Nederland. Het doel van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 is om deze uitstoot sterk terug te dringen en de opwarming van de aarde met minder dan twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriele tijdperk te beperken. Om dit te bereiken zullen we efficienter om moeten gaan met de beschikbare energie en gebruik moeten maken van alternatieve vormen van energie die duurzaam worden opgewekt.

 

Om aan deze doelstelling te voldoen is door de Nederlandse overheid een nieuwe wetgeving geschapen. Het betreft onder andere de wettelijke verplichting dat kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C moeten halen en dat in 2050 het energieverbruik maximaal 50 kWh per m2 bedraagt. Het gemeentelijk kantoorvastgoed, zoals gemeentehuizen en andere gemeentelijke kantoorgebouwen, dient hieraan te voldoen.

Voor gemeenten bestaat er nog een extra verplichting: zij dienen uiterlijk 1 mei 2019 hun vastgoedportefeuille in kaart te hebben gebracht ten aanzien van het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. Wij bieden gemeenten een pragmatisch en doelgericht Plan van Aanpak in de vorm van deze routekaart om onder andere deze doelstelling te behalen.

Inhoudsopgave

Introductie

Tijdlijn

De route

- Stap 1: Inventarisatie huidige situatie

- Stap 2: Inventarisatie van uw vraag

- Stap 3: Opstellen plan van aanpak

- Stap 4: Uitvoering plan van aanpak

- Stap 5: Monitoring en evaluatie

Voorbeelden Energiemonitoringsysteem

Onderscheidend

Inloggen of registreren