of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Revolverende fondsen in Nederland

Oude wijn in nieuwe zakken of een baanbrekende aanpak? Edwin Netjes & Hendrik van der Meulen

Revolverende-fondsen-in-Nederland

Samenvatting

Om de voor Nederland zo belangrijke groei in ondernemerschap en innovatie mogelijk te maken, zijn het Rijk, provincies en gemeenten op zoek gegaan naar alternatieven voor subsidies. Een goed alternatief voor traditionele subsidies blijkt financiering vanuit een revolverend fonds te zijn. In onze ogen een begrijpelijke keuze:

•Er zijn minder subsidies beschikbaar voor innovatie en subsidies hebben niet altijd het gewenste effect.

•Bancaire kredietverlening aan het MKB is vaak niet mogelijk. Banken hanteren verhoogde acceptatiecriteria en moeten vanwege de financiële malaise meer kapitaal aanhouden, wat leidt tot kapitaalschaarste.

•Provincies en gemeenten hebben door de verkoop van belangen in energiebedrijven de beschikking gekregen over additioneel kapitaal dat maatschappelijk rendement moet gaan opbrengen.

•De wens van overheden om innovatie met een lange terugverdientijd te financieren (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energie).

•Accent verschuift van subsidies naar risicodragende financiering, garanties en leningen, waaraan vaak de ambitie wordt verbonden om dit neer te zetten als een revolverend fonds.

Revolverende fondsen kunnen dé oplossing zijn om innovatie en ondernemerschap te stimuleren, maar het gevaar van grote verliezen is aanwezig. Het multipliereffect van ‘iedere innovatie-euro terugverdienen’ wordt alleen bereikt als het fonds op een gezonde manier wordt opgezet. Deze publicatie gaat hier nader op in en geeft handvatten voor een succesvolle opstart van een revolverend fonds.

Inhoudsopgave

1.Aanleiding
2.Een fonds als doel of als middel?
3.Een fonds in de lucht brengen
4.Wat kunt u in huis halen?
5.Tot besluit
Inloggen of registreren