of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Resultaten enquête griffier en gemeenteraadsverkiezingen 2014

griffiers-voor-wp

Samenvatting

Wat wordt van de griffier verwacht in de overgangsperiode naar een nieuwe raad en wat kan de griffier (samen met de overige leden van de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier) bijdragen om de nieuwe raad en het nieuwe college optimaal van start te laten gaan? Deze vragen stonden centraal in een enquête die ons bureau in samenwerking met de Vereniging van Griffiers in 2009 voor het eerst uitgezet heeft onder alle griffiers. Omdat we nieuwsgierig waren of onder invloed van trends – zoals bijvoorbeeld de bezuinigingen en de discussie over de rol van de burgemeester in de formatie – veranderingen in opvattingen en/of de praktijk hebben plaatsgevonden, hebben we in het najaar van 2013 dit onderzoek herhaald. Net als in 2009 hebben we in samenwerking met de Vereniging van Griffiers de enquête uitgezet ten tijde van het griffierscongres. De enquête is opgenomen in de nieuwsbrief en op de site van de vereniging en ook zijn nagenoeg alle griffies per mail benaderd. In totaal hebben 119 griffiers gereageerd. Dit rapport geeft daarmee een inkijk in de opvattingen van ruim een kwart van de griffiers over hun rol en die van anderen in verkiezingstijd.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave
Samenvatting
0. Inleiding en leeswijzer
1. De mate waarin de griffier een actieve rol vervult in het interesseren van nieuwe raadsleden
2. De mate waarin de gemeente en de griffier de belangstelling voor en de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen proberen te stimuleren
3. De rol van de griffier bij de voorbereiding/overdracht richting nieuwe raad en (in)formateur
4. De formatie
5. Het inwerken van raadsleden
6. Het eigenaarschap van het verkiezingsproces
Verantwoording
Bijlage vragenlijst
Inloggen of registreren