of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Relatie tussen rekenkamer en gemeenteraad

Rekenkamer

Samenvatting

Rekenkamers van gemeenten en provincies slagen er in om een onafhankelijke positie in te nemen en produceren rapporten die de nodige impact hebben. Dat is het goede nieuws in de evaluatie van provinciale en gemeentelijke rekenkamers die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Doorwerking
Reflectie
Ontstaansgeschiedenis
Louter evaluaties?
Conclusie
Inloggen of registreren