of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Rechtmatigheidsverantwoording: een kans voor betere controle

BDO_2

Samenvatting

Met ingang van 2021 moeten colleges van burgemeester en wethouders (b&w) zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. De rol van de accountant verandert hierdoor. Dit heeft gevolgen voor de (interne) beheersing binnen gemeentelijke organisaties. Een uitdaging, maar ook een kans voor alle gemeenten.

 

In deze whitepaper schetsen we de keuzes die u binnen de context kunt én moet maken. Waar u uiteindelijk ook voor kiest; enkel voldoen aan de wettelijke minimumeisen van de rechtmatigheidsverantwoording of deze verandering gebruiken als kans om de komende jaren de bedrijfsvoering te versterken, is aan u. Maar dát u over de bijbehorende vragen na moet denken, is evident.

Inhoudsopgave

Het belang van grip in een uitdagende tijd

Rechtmatigheidsverantwoording en in control: drietrapsraket

Hoe verder?

Inloggen of registreren