of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Verduurzaming haalbaar maken

Integrale sturing op investerings- en exploitatiekosten van uw bouwplannen

Verduurzamen-haalbaar

Samenvatting

Van oudsher is vastgoedontwikkeling gericht op de eerste drie fasen van de vastgoedcyclus; Initiatief & definitie, Ontwerp en Realisatie. De exploitatie van het gebouw werd veelal buiten beschouwing gelaten. De opkomst van geïntegreerde contractvormen, de stijging van energieprijzen en de noodzaak tot het verantwoord omgaan met materiaal en energie dwingt de sector verder te kijken dan alleen de initiële investering.

 

Gebouwinvesteringen dienen integraal te worden afgewogen ten opzichte van de prestaties op de lange termijn. Aspecten als onderhoud, energie, bewaking, schoonmaak en personeelskosten zorgen voor een substantieel aandeel van de kosten gedurende de gehele levensloop van het gebouw.

Inhoudsopgave

Life Cycle Costing

Rollen en belangen

Life Cycle Costing per fase in de vastgoedcyclus

Initiatief & definitie

Ontwerp

Realisatie

Gebruik

Proces & methodiek

Referentieprojecten Life Cycle Costing

Inloggen of registreren