of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Publieke waarde creëren door een bedrijfsmatig fundament

BDO_3

Samenvatting

Nooit stonden gemeenten voor grotere uitdagingen als vandaag de dag. Niet alleen de overgehevelde taken vanuit het sociaal domein maar ook alle verantwoordelijkheid en werkzaamheden rondom thema’s als klimaat, duurzaamheid, de woningmarkt, informatieveiligheid en de Corona-crisis zorgen voor een overvolle agenda. Met alle aanverwante financiële uitdagingen van dien.

Inwoners willen betrokken worden en zijn steeds mondiger en veeleisender. Zij doen meer dan ooit een beroep op de inventiviteit en daadkracht van hun gemeenten. Tegelijkertijd willen de professionele ambtenaren van tegenwoordig de ruimte hebben hun professie uit te oefenen, samen te werken met de buitenwereld en trots te zijn op hun vak.

De taak van het gemeentebestuur (raad en college) is bruggen te slaan tussen burgers, bedrijven en overheid, tussen politiek en uitvoering. De gemeente is anno nu dan ook dé regisseur in het politieke landschap; bij de gemeente komen alle lijntjes samen.

De gezamenlijk ambitie van alle partijen om publieke meerwaarde te creëren, is de verbindende factor. Die ambitie verwezenlijken lukt alleen wanneer gemeenten zich actiever en professioneler opstellen dan ze ooit eerder hebben gedaan.

Wij weten als geen ander dat de uitdagingen en complexiteit van gemeenten vragen om een bedrijfsmatige aanpak. Niet als doel op zich, maar als belangrijk middel om publieke waarde te  kunnen realiseren. In dit visiepaper schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen. Gevolgd door onze visie daarop en een aantal concrete aanbevelingen. Hopelijk inspireren ze u tot actie.

Inhoudsopgave

Opgaven waar de gemeenten voor staan

De vier rollen van de overheid

Onze visie op en aanbevelingen voor succesvolle gemeenten

Inloggen of registreren