of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur

Snel. goedkoop en effectief van beleid naar uitvoering

Public-Scrum

Samenvatting

Gemeenten staan aan de vooravond van de grootste verandering in het binnenlands bestuur sinds lange tijd. Een verandering die hen de
komende periode onder zware druk zet. Door decentralisaties van het rijk krijgen gemeenten veel meer taken waardoor het gewicht
van de lokale democratie sterk zal toenemen. En dat terwijl de budgetten als gevolg van de economische crisis sterk worden gekort. Het
Gemeentefonds werd al gekort met honderden miljoenen euro’s en in 2017 dreigt een tekort van zes miljard euro bij de Nederlandse gemeenten als ze niet fors gaan bezuinigen.

– Door decentralisatie van het rijk krijgen gemeenten veel meer taken
– Op lokale overheden worden honderden miljoenen euro’s gekort
– Vergrijzing dreigt: het aantal 55-plussers bij de overheid is met ruim 28% toegenomen
– De rol van gemeenten verandert drastisch – De tijdscyclus waarin gemeenten wetten moeten uitvoeren wordt steeds korter
– Burgers worden steeds veeleisender – Gemeenten hebben te maken met een veranderend informatielandschap

Inhoudsopgave

Een schets van de achtergrond

Maximale grip op beleid en uitvoeringsplannen

De voordelen van Public Scrum voor gemeenten

De rollen binnen Public Scrum

De rol van PinkRoccade Local Government

Voorbeeld 1: Public Scrum bij de gemeente

Voorbeeld 2: Werkvoorraad bij een gemeente

Tref nu voorbereidingen

Inloggen of registreren