of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Portfoliomanagement

Een hoofdtaak van de CIO

Voorkant-papernote-34

Samenvatting

Organisaties binnen de publieke sector voeren reguliere taken uit als dienstverlening of toezicht houden. Naast het dagelijks werk moeten in toenemende mate ook programma’s en projecten worden uitgevoerd. Voor de reguliere bedrijfsvoering bestaan tegenwoordig goede  sturingsmechanismen waarmee veel ervaring bestaat. Er zijn begrotingen, er is lijnverantwoordelijkheid en er zijn planning en control. Voor programma’s en projecten is dat echter vaak minder duidelijk. Wie is nu precies verantwoordelijk, hoe moet je ze sturen en uitvoeren en doen we wel de goede dingen?

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1

Wat is dat: portfoliomanagement?

1.1 Definities

1.2 Reikwijdte

1.3 Overeenkomsten en verschillen met bedrijfsleven

1.4 Waarom is portfoliomanagement nu aan de orde?

Hoofdstuk 2

Richten, inrichten en verrichten

2.1 Richten

2.1.1 Portfoliomanagement en strategie

2.1.2 Portfoliomanagement en architectuur

2.1.3 Portfoliomanagement en besturing

2.1.4 Portfoliomanagement en bedrijfsvoering

2.1.5 Portfoliomanagement en operatie

2.1.6 Portfoliomanagement en projecten en programma’s

2.2 Inrichten

2.2.1 O rganisatorische ophanging

2.3 Verrichten

2.3.1 V aardigheden en competenties

2.4 Tot slot

Hoofdstuk 3

Cases

3.1 Ministerie van Justitie

3.2 Ministerie van VROM

3.3 ProRail

3.4 Havenbedrijf Rotterdam

Hoofdstuk 4Aan de slag

4.1 Waar staat u?

4.2 Projectportfoliovolwassenheid

4.2.1 V oorbeeld (indicatief ) van een plaatsbepaling voor portfoliomanagement

4.2.2 Uitwerking van de aspecten per niveau

4.3 Mogelijke maatregelen

Bijlage A: Terminologie

Bijlage B: Literatuurlijst

Dankwoord

Over de auteurs

Inloggen of registreren