of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

POH-Jeugd GGZ: hoe ver is jouw gemeente?

Het inzetten van een Praktijkondersteuner Huisarts (POH): laagdrempelige en lichte zorg dicht bij huis én minder doorverwijzingen naar specialistische zorg

whitepaper_17

Samenvatting

De budgetten krimpen en de kosten stijgen. Tijd voor preventieve acties!

De krantenkoppen liegen er niet om: veel gemeenten in Nederland hebben sinds de decentralisaties in 2015 te maken met tekorten in het sociaal domein. Met name de tekorten op Jeugdzorg lopen enorm op. Gemeenten ondernemen tweeledig actie: Enerzijds door een beroep te doen op de rijksoverheid voor ruimere budgetten. Anderzijds door met beheersmaatregelen meer grip te krijgen op de zorgproductie- en kosten. Veel gemeenten willen niet alleen achteraf sturen op ingezette zorg, maar ook gebruik maken van preventieve maatregelen zodat verwijzingen naar jeugdhulp verminderen.

Inhoudsopgave

Inzet POH-er als preventieve maatregel

Zo zet je in op preventie, krijg je grip en creëer je draagvlak én bespaar je kosten!

Hoe ver is jouw gemeente met het inzetten van de POH-GGZ?

Inloggen of registreren