of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor provincies 2014

cover-personeelsmonitor-provincies-2014

Samenvatting

Voor u ligt de Personeelsmonitor Provincies 2014. Dit jaar is het eerste jaar dat de personeels- en de beloningsmonitor zijn samengevoegd in één rapportage en gelijktijdig worden uitgebracht onder de noemer ‘Personeelsmonitor Provincies 2014’. Voorgaande jaren werd rond de zomerperiode de personeelsmonitor uitgebracht met beloningscijfers van het jaar ervoor. In het najaar werd een uitgebreide beloningsmonitor uitgebracht met de actuele cijfers over beoordelen en belonen. De reden hiervoor is dat periode van uitvoeren van de beoordelings- en beloningscyclus (nog) niet bij alle provincies gelijk loopt. Voor de monitor van 2014 is besloten beide rapportages samen te voegen tot één rapportage en deze in zijn geheel na de zomerperiode uit te brengen.

De vertrouwde tekstuele samenvatting is vervangen door een infographic, met hierin in een oogopslag een aantal belangrijke aspecten uit de personeelsmonitor. De personeelsmonitor bestaat verder uit de volgende onderdelen: Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, Salarisopbouw en inschaling, Beoordelen en belonen (dit onderdeel omvat de Beloningsmonitor), Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid.

Sinds 2014 is ook een online tool beschikbaar: het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Het dashboard is beschikbaar voor de sector en bevat alle cijfers van de personeelsmonitor vanaf 2013. Voor meer informatie over de personeelsmonitoren van voorgaande jaren en het dashboard kijk op www.aenoprovincies.nl.

Inhoudsopgave

Leeswijzer

Samenvatting

1 Werkgelegenheid

2 Personeelsopbouw

3 Salarisopbouw en inschaling

4 Beoordelen en belonen

5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof

6 Ziekteverzuim

7 Opleiding en ontwikkeling

8 Sociale zekerheid

Inloggen of registreren