of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Personeelsmonitor provincies 2013

cover-personeelsmonitor-provincies-2013

Samenvatting

MANAGEMENT SAMENVATTING

De volgende ontwikkelingen zijn bijzonder van belang voor het te voeren HRM-beleid door provincies.


WERKGELEGENHEID

* De werkgelegenheid is voor het vierde jaar op rij gedaald. Het aantal fte is met ruim 650 gedaald, en ligt daarmee eind 2013 net iets onder de 10.000. Dit is de grootste daling sinds de eerste meting in 1994. Een groot deel van de uitstroom is richting een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

* Het personeelsbestand bij provincies bestaat grotendeels uit Nederlandse mannen. Het aandeel vrouwen ligt in 2013 rond de 40% en het aandeel van allochtonen rond de 11,5%.


LEEFTIJDSOPBOUW

* De gemiddelde leeftijd is in 2013 verder gestegen. In 2013 lag het sectorgemiddelde op 48,1 jaar, hoger dan de afgelopen jaren. Ook hebben de provincies binnen de overheidssector het hoogste percentage van werknemers boven de 50 jaar.

* De gemiddelde leeftijd van de instroom is gestegen van 37 naar 39 jaar. Ten opzichte van 2012 is er een grotere uitstroom te zien van de medewerkers tussen de 35 en 55 jaar. Het gaat hier in veel gevallen om ontslag, waarbij een groot deel van deze uitstroom is richting een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

*  De gemiddelde uitstroomleeftijd van ouderen (bij pensioen) is 64,1 jaar in 2013, wat een stijging is van 0,2 jaar ten opzichte van 2012.


BELONING EN LOONKOSTEN

*24% van de werknemers heeft een salaris van meer dan 4.500 euro op full-time basis, wat vergelijkbaar is met 2012. Het aandeel werknemers dat wordt bezoldigd volgens het maximum van de functieschaal is licht gestegen, van 72% in 2012 naar 73% in 2013.

* Het merendeel van de vrouwen is, net als in 2012, nog steeds werkzaam op schaalniveaus 6, 7 en 8. Het percentage vrouwen in de laagste schalen is gedaald, en in de hogere schalen gestegen van 24% naar 29%.

* Er is een sterke daling te zien in de toekenning van een arbeidsmarkttoelage/bindingspremie. Ongeveer 70 personen hebben in 2013 een dergelijke toelage ontvangen, terwijl dit er in 2012 nog 105 waren.


BEOORDELEN EN BELONEN

* In 2012 is met 91% van de werknemers een planningsgesprek gevoerd, wat vergelijkbaar is met 2011. De voortgangs- gesprekken werden in 2012 minder vaak gevoerd, namelijk met 80% van de werknemers. Het percentage werknemers waarmee een beoordelingsgesprek is gehouden is 86%, een kleine afname ten opzichte van 2011.

* Tijdens het beoordelingsgesprek kreeg 84% van alle werknemers de beoordeling “normaal”. 12,6% van de werknemers ontving “zeer goed” als beoordeling en 1,5% van de werknemers de score “uitstekend”. Het aantal werknemers dat een lagere score dan “normaal” heeft ontvangen is licht toegenomen sinds de invoering van het nieuwe systeem. In 2012 kreeg 1,7% van de medewerkers bij de provincie een beoordeling onder het niveau “normaal” (1,5% “matig” en 0,2% “slecht”).

* In 2012 is aan 12,3% van de medewerkers een (incidentele) outputbeloning toegekend, een afname van 1,5 procentpunt ten opzichte van 2011.

* In 2012 is gemiddeld 0,68% van de loonsom besteed aan incidenteel beloningen. Dit is ongeveer gelijk aan 2011.

Inhoudsopgave

Management samenvatting

1 Werkgelegenheid

2 Leeftijdsopbouw  

3 Beloning en loonkosten

4 Beoordelen en belonen

5 Keuze in arbeidsvoorwaarden, werktijden en verlof

6 Ziekteverzuim

7 Opleiding en ontwikkeling

8 Sociale zekerheid

Inloggen of registreren