of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Participatiemonitor

De doelgroep voor zorg en participatie in beeld

Participatiemonitor

Samenvatting

Nu de Nederlandse gemeenten de transities hebben voltooid, staan zij voor de volgende opgave: de transformatie van het sociale domein! Op basis van een vraaggerichte benadering en individueel maatwerk worden alleen nog voorzieningen aangeboden aan díe burgers die de gemeentelijke ondersteuning ook écht nodig hebben.

Sociaal beleid nieuwe stijl betekent ook minder budgetten, het monitoren van de effecten van het beleid en het bieden van actuele informatie aan gebiedsgerichte sociale teams.

De Online Participatiemonitor Sociaal Domein van KWIZ is hiervoor hét instrument.Z

Inhoudsopgave

• Lokale monitor op maat

• Actuele informatie

• Uitgebreide analysemogelijkheden

• Instrument voor effectmeting en budgettering

• Input voor wijkgericht werken

Inloggen of registreren