of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Participatie heeft een economische machtsbasis nodig

Whitepaper-Radar_1

Samenvatting

Er heerst momenteel rond ‘participatie’ een rare spanning. Aan de ene kant bruist de samenleving van de energie, vitale en mondige burgers nemen op allerlei gebieden initiatieven: van energie tot zorgzaamheid en bijna alles daartussen. Aan de andere kant is de overheid moeizaam bezig de ‘participatiesamenleving’ te promoten. Ze oogst daarmee veel achterdocht. Dat komt doordat ze tegelijkertijd ingrijpend bezuinigt op de collectieve uitgaven en bovendien de bestaande machtsstructuren grotendeels bestendigt. Zo voelen veel burgers zich voor het karretje van de overheid gespannen: ze kunnen en willen veel, maar zetten hun hielen in het zand.

Kan dat nou niet anders? Laten we die rare spanning eens radicaal doordenken.

Inhoudsopgave

Participatie gekaapt

Anders

De buurt-BV

Wat valt er van zo’n buurt-BV te verwachten?

Maatschappelijke bewegingen

Waarden

Geen panacee

Bouwstenen

Inloggen of registreren