of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • griffiers-voor-wp

  Resultaten enquête griffier en gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Whitepaper van Petra Habets Advies & Ontwikkeling januari 2014
  Wat wordt van de griffier verwacht in de overgangsperiode naar een nieuwe raad en wat kan de griffier (samen met de overige leden van de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier) bijdragen om de nieuwe raad en het nieuwe college optimaal van start te laten gaan? Deze vragen stonden centraal in een enquête die ons bureau in...
  Download PDF
 • griffiers-voor-wp-2

  Resultaten enquête griffier en gemeenteraadsverkiezingen

  Whitepaper van Petra Habets Advies & Ontwikkeling november 2009
  Welke rol vervult de raadsgriffier vóór en na de verkiezingen? In deze inventariserende studie waaraan 143 raadsgriffiers hebben meegewerkt is onderzocht in welke mate griffiers een rol zien in de verschillende fasen in de voorbereiding en opvolging van de verkiezingen. Een op de drie griffiers heeft actief bevorderd dat mensen zich...
  Download PDF
 • Tweede-Kamer

  Van aanstelling tot arbeidsovereenkomst

  Whitepaper van Hekkelman februari 2014
  Er is al vaak gesproken over de afschaffing van de ambtenarenstatus. Deze normalisatie van de ambtelijke rechtspositie is in ieder geval een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft namelijk ingestemd met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: ‘Wnra’). Er gemakshalve vanuit gaande dat ook de Eerste...
  Download PDF
 • Voorkant-papernote-37_1

  Businesscases: het kompas van de bestuurder

  Whitepaper van PBLQ mei 2012
  Elke tijd kent woorden die op een gegeven moment ‘in’ zijn. In het openbaar bestuur is dat momenteel voor het woord ‘businesscase’ het geval. Voor elke bestuurlijke beslissing moet er een businesscase bestaan. En als deze er niet is, moet hij zo snel mogelijk worden opgesteld want anders ben je als bestuurder verkeerd...
  Download PDF
 • vp-sociale-staat-van-Nederland-voor-wp_1

  De sociale staat van Nederland 2013

  Whitepaper van Sociaal en Cultureel Planbureau december 2013
  In De sociale staat van Nederland (ssn) beschrijft en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) tweejaarlijks de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daarin aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid...
  Download PDF
 • BB-20-2011-Special-consultancy-vp-klein

  Special consultancy: Externen

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie mei 2011
  Minder extern advies. Goedkoper advies. En niet meer standaard voor elk project hulp inroepen. Dat is het devies voor de overheid de komende jaren. De bezuinigingen dwingen overheden slimmer, effectiever te werken, en meer taken zelf te verrichten. En dat kan die overheid ook, beweert een hoogleraar. Voor de adviesbureaus is het slikken....
  Download PDF
 • Religie-en-vrijheid-van-meningstuiting

  Religie en vrijheid van meningsuiting

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Zo populair als de vrijheid van meningsuiting is, zo impopulair lijkt de vrijheid van godsdienst te zijn. Pleidooien om de tweede op te laten gaan in de eerste klinken regelmatig. Wat zit daar achter?
  Download PDF
 • De-roep-om-strenger-straffen

  De roep om strenger straffen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Politici suggereren dat meer strafbaar stellen, meer dwangmiddelen en strenger straffen Nederland veiliger zouden maken. Zo eenvoudig is het niet. Tussen het strafniveau en de ontwikkeling van de criminaliteit bestaat maar een beperkt causaal verband.
  Download PDF
 • Naar-een-Europees-sociaal-model

  Naar een Europees sociaal model

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Tien jaar geleden kon de zoektocht naar Europees sociaal beleid nog worden afgedaan als een nuttige, maar niet noodzakelijke exercitie. Om louter economische redenen is dit voor de Europese Unie nu een kwestie van overleven.
  Download PDF
 • Het-dienen-van--meerdere-heren

  Het dienen van meerdere heren

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Steeds vaker werken uitvoeringsorganisaties in het publieke domein voor meerdere opdrachtgevers. Dat komt door fusies en de opkomst van shared service centers, maar het zit ook in sommige organisatiemodellen ingebakken zoals in Wgr-organen, veiligheids- en stadsregio’s.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches