of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

  • De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

    De toekomst van de lokale rekenkamer

    Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
    Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.
    Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (1) Branches Overheidsfinanciën (1)