of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • openbaar-vervoer

  Integratie openbaar vervoer in gebiedsontwikkeling

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  Openbaar vervoer opnemen in gebiedsontwikkeling is belangrijk, want het gaat om meer dan bereikbaarheid. Er zijn zeker kansen om openbaar vervoer een ambitieuzere rol te laten spelen. Welke lessen zijn er uit eerdere ervaringen te trekken?
  Download PDF
 • leiderschap

  Leiderschap en waarden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  De wereld is in crisis. De overheid is in crisis en onze ondernemingen zijn in crisis. De kredietcrisis is daar een duidelijk en actueel signaal van. Velen vragen zich af hoe we een betere toekomst kunnen creëren. Die weg naar een andere toekomst is er en begint op de plaats waar onze problemen begonnen: in ons bewustzijn.
  Download PDF
 • bouwvergunning

  Formaliteiten rond de aanvraag om bouwvergunning

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2009
  Het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) is inmiddels zes jaar in werking. Dit roept de vraag op hoe in de bestuurspraktijk en ook in de jurisprudentie tot nu toe met dit besluit is omgegaan.
  Download PDF
 • kredietcrisis

  Kredietcrisis en publieke organisaties

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2009
  In de huidige economische crisis en oplopende werkloosheid wordt de overheid als een aantrekkelijke werkgever gezien. Doet de overheid er verstandig aan om actief personeel te werven nu de omstandigheden daarvoor gunstig zijn? Of levert dat slechts ambtenaren op die snel weer vertrekken als het economisch beter gaat?
  Download PDF
 • programmamanagement

  De praktijk van programmasturing

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Het dualistisch bestel en de programmabegroting vormden voor veel gemeenten een stimulans om met programmasturing te experimenteren, naast bestaande sturingsmechanismen als lijnsturing en gebiedssturing. Tijd om een tussenbalans op te maken. Heeft programmasturing zich bewezen of is het een modeverschijnsel dat weer snel overgaat? Een verslag op...
  Download PDF
 • ZBO_1

  Eigenaar van een zelfstandige bestuursorgaan

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2009
  Ministeries zijn actief met de vormgeving en inrichting van hun relatie met zelfstandige bestuursorganen (zbo’s). De verscheidenheid aan modellen en arrangementen is groot. Openbaar bestuur besteedt in een serie van drie artikelen aandacht aan de ervaringen tot nu toe, veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. In het eerste...
  Download PDF
 • integratie-moslims

  Religie, deugden en goed burgerschap

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2010
  Evenals in andere West-Europese landen is in Nederland de islam naast het christendom de tweede religie geworden. Gezien de invloed van religie op de identiteit van personen, is het van belang na te gaan welke rol religie bij de integratie in de samenleving kan spelen.
  Download PDF
 • hoogspanning

  Liberalisering onder hoogspanning

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2010
  Heeft marktwerking aan de verwachtingen voldaan? Om deze vraag te beantwoorden is voor dit artikel de liberalisering in de openbaar busvervoersector en de elektriciteitssector onderzocht. Hebben de beleidsinstrumenten van de verschillende kabinetten om de publieke belangen in deze sectoren te borgen, effect gehad?
  Download PDF
 • burgerparticipatie

  Voorbij burgerparticipatie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2010
  De overheid doet actief aan burgerparticipatie. Onduidelijk blijft wat men precies met burgerparticipatie bedoelt, wat het verschil met inspraak is en hoe de overheid daarin haar eigen rol ziet. Het is niet vreemd, dat de praktijk teleurstellende resultaten laat zien.
  Download PDF
 • raad-van-toezicht

  Raad van toezicht bij zelfstandige bestuursorganen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2009
  Ministeries zijn actief met de vormgeving en inrichting van hun relatie met zelfstandige bestuursorganen. In drie artikelen wordt aandacht besteed aan de ervaringen tot nu toe, veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen. In dit derde artikel wordt ingegaan op de toezichtsrelatie.     Ministeries hebben informatie nodig over...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (200) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches