of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • politieke

  Politieke partijen en niet-betalende leden

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2010
  Afgaande op het aantal mensen dat lid is van een politieke partij, is de legitimiteit van het Nederlandse politieke bestel beperkt. Slechts 2,5% van de Nederlanders is lid van een politieke partij, veel minder dan in het verleden. In de jaren zestig had de Katholieke Volkspartij (KVP) – een van de voorlopers van het CDA – in haar...
  Download PDF
 • privacy

  Inzicht in data verzameldrift EU

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juli 2010
  De Europese Commissie heeft een document vrijgegeven waaruit blijkt wat er zoal over burgers wordt vastgelegd en gedeeld tussen lidstaten. Die informatie gaat geregeld ook naar landen buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. De aanslagen in Amerika van 2001 en de bomaanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) hebben volgens de...
  Download PDF
 • politiepet-resized-97x141

  Aanvullend onderzoek politie Gelderland-Midden

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2010
  De commissie-Cornielje deed 2,5 jaar geleden onderzoek naar aantijgingen over wantoestanden bij de politie Gelderland. Diverse bronnen melden essentiële verschillen tussen conceptversie en eindrapport. Cornielje concludeerde dat er geen sprake was van machtsmisbruik en intimidatie bij het korps Gelderland-Midden. Maar in de conceptversie...
  Download PDF
 • burgerinitiatief

  Het burgerinitiatief

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Sinds 2006 heeft de Nederlandse kiezer de mogelijkheid onderwerpen op de agenda van de Tweede Kamer te plaatsen. Het doel van dit burgerinitiatief is een betere band tussen kiezer en gekozene te scheppen. Welke ervaringen zijn ermee opgedaan?
  Download PDF
 • bestuurskracht

  Bestuurskracht en kwaliteit

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2009
  Wie vandaag de dag iets over bestuurskracht heeft te melden, kan er zeker van zijn dat het goed gelezen wordt. Dat merkte Peter Castenmiller ook, naar aanleiding van een interview met hem in het weekblad Binnenlands Bestuur .
  Download PDF
 • goed-bestuur

  Beginselen van goed bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een concept voor een nieuwe gedragscode voor het openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd. De code was aangekondigd in de Troonrede van 2008. Het concept is geschreven door een projectgroep van bestuurders en ambtenaren. Heeft het zin weer een nieuwe code in te voeren?
  Download PDF
 • gemeentelijke-herindeling

  Zakelijk debat over herindelingen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2009
  Aan gemeentelijke herindelingen gaan meestal emotionele taferelen vooraf. Recent onderzoek toont aan dat argumenten van voor- en tegenstanders van gemeentelijke schaalvergroting kloppen: de afstand tussen burger en bestuur neemt toe en grotere gemeenten zijn meestal bestuurskrachtiger. Belangrijker is de vraag in wat voor gemeente wij willen leven.
  Download PDF
 • pamflet

  Politieke praatjes in pamfletten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  De mogelijkheden voor moderne burgers om met blogs, internetfora, youtube en twitter aan politieke nieuwsstroom en publieke meningsvorming bij te dragen, zijn talrijk. Volgens voor- en tegenstanders van burgerjournalistiek zijn deze media nieuw. Maar is dat wel zo?
  Download PDF
 • buurt-en-veiligheid

  Burgers als bondgenoten in veiligheid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  Veiligheid is een belangrijk thema in onze samenleving. De roep om bescherming is zelfs zo groot dat politie en justitie het niet alleen aankunnen. Zij doen in toenemende mate een beroep op anderen. Onderdeel daarvan is beleid gericht op actief burgerschap. In dit artikel de gemeente Amsterdam als voorbeeld.
  Download PDF
 • decentralisatie_2

  Differentiatie in het openbaar bestuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2009
  Gemeenten zijn volgens het constitutioneel recht gelijk aan elkaar. In veel opzichten zijn gemeenten echter verschillend, in bestuurskracht, opgaven en structuur. Het decentralisatiebeleid moet zich van die verschillen meer rekenschap geven om succesvol te kunnen zijn. 
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (200) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches