of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • goedezaak

  Op cursus voor de goede zaak

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2010
  Integriteit bepaalt in belangrijke mate het vertrouwen dat de samenleving in de overheid stelt. Het is dan ook begrijpelijk dat overheidsorganisaties nadrukkelijk aandacht besteden aan de integriteit van hun medewerkers, onder meer door ambtenaren op grote schaal trainingen aan te bieden. Hoe effectief zijn die?
  Download PDF
 • referendum

  Het quorum bij lokale referenda

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2010
  Voor de geldigheid van veel lokale referenda is niet alleen een meerderheid van stemmen maar ook een minimale stemopkomst vereist, het quorum. Wat zijn de voor- en nadelen van een quorum? Het antwoord hangt af van het type quorum. Het meerderheidsquorum verdient de voorkeur.
  Download PDF
 • Cover-De-professionelle-professional-50-

  De professionele professional

  Whitepaper van Zenc oktober 2010
  Om werkelijk tot meer ruimte, minder bureaucratie en minder regels te komen, is niet alleen een verandering van de organisatie nodig. Ook de professionals zijn niet aan de maat, gemeten vanuit het ideaal zoals geschetst. We hebben nu teveel bureaucratie, teveel onnodige administratie, te weinig ruimte en teveel regels, omdat de professionals...
  Download PDF
 • BAN-structureel

  Structureel werken aan verbeteren dienstverlening

  Whitepaper van Bestuursacademie Nederland november 2010
  Van overheidsorganisaties wordt verwacht dat ze effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en klantgericht zijn. Dat betekent onder andere concrete resultaten behalen, zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan, continue oriëntatie op de toekomst, kansen en bedreigingen afwegen. Ook de Wet algemene bepalingen...
  Download PDF
 • euvlag

  Europese uitvoeringsbesluiten en verantwoording

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2010
  De helft van alle Europese regelgeving wordt in comités van nationale ambtenaren afgetikt. Over de verantwoording van die comités woedt al decennialang een loopgravenoorlog tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement.
  Download PDF
 • paarse-krokodil

  Aandacht voor regeldruk in de coalitieakkoorden van G31

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie augustus 2010
  Onderzoek naar de aandacht voor vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening in de coalitieakkoorden van de G31.   Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is een tijdelijk en onafhankelijk adviescollege met als doel een cultuuromslag bij regelgevers te bewerkstelligen. Om de cultuuromslag te bevorderen...
  Download PDF
 • rapport-heroverweging

  Brede heroverwegingen openbaar bestuur

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
  Openbaar Bestuur Onder leiding van drs. Kalden richt de werkgroep Openbaar Bestuur zich op de bestuurlijke organisatie en de daarmee samenhangende kosten van Nederland. Dit richt zich voornamelijk op het aantal ambtenaren bij de verschillende bestuurslagen en de mogelijkheden deze te reduceren. De besparingen komen voort uit een andere...
  Download PDF
 • nationale-citymarketing-trofee

  De BB Citymarketing Top 50 2010

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie april 2010
  Binnenlands Bestuur is hét vakblad voor de overheid en zit bovenop actualiteit en trends bij de overheid. In opdracht van Binnenlands Bestuur stelde TNS NIPO een aantal ranglijsten van steden op het gebied van Citymarketing samen.   Citymarketing is voor steeds meer steden en gebieden een belangrijk promotieinstrument. Bij...
  Download PDF
 • cover-de-staat-van-de-rampenbestrijding-100

  De Staat van de Rampenbestrijding: Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2010
  Rampenbestrijding is een complexe aangelegenheid. Hulpverleningsdiensten dienen bij een grootschalig incident of bij een ramp van het ene op het andere moment vanuit hun dagelijkse routine te schakelen naar een intensieve samenwerking met elkaar, zowel in een operationele als in een bestuurlijke context. Zo snel mogelijk moet vanuit de...
  Download PDF
 • burgerschap

  Burgerschap van recht tot eis

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2009
  Burgerschap wordt tegenwoordig gelijkgesteld aan integratie en maatschappelijke participatie. Dat is niet altijd zo geweest. Hoe hebben in de afgelopen vierhonderd jaar immigranten het Nederlands burgerschap verworven en waarom is het denken over burgerschap veranderd?
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (200) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches