of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • faillissement

  Aanbesteden in tijden van crisis

  Whitepaper van Hekkelman mei 2012
  Aanbesteden in het huidige economische tij brengt voor aanbestedende diensten voordelen met zich mee, bijvoorbeeld doordat er scherpe prijzen worden geboden. Daarnaast komt de uitzonderingsgrond voor executieverkopen in beeld. Dit is de mogelijkheid om door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging (lees:...
  Download PDF
 • Cover_3

  Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit

  Whitepaper van Deloitte juli 2012
  De publicatie ‘Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit’ is een initiatief van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en haar Kring van Adviseurs. De Kring van Adviseurs is een aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde groep professionals die vanuit verschillende vakdisciplines betrokken is bij de...
  Download PDF
 • Samenwerking-in-beweging

  Benchmark geeft inzicht in duurzaamheidsbeleid gemeenten

  Whitepaper van Deloitte juni 2012
  Gemeenten staan in de komende periode voor grote opdrachten door nieuwe taken en bezuinigingen. Gemeenten werken daarom steeds meer samen. Deloitte wil als adviesbureau een actieve bijdrage leveren aan initiatieven die raakvlakken hebben met samenwerking binnen het openbaar bestuur.  Hierbij staan de ontwikkeling van kennis en tools en het...
  Download PDF
 • De-nieuwe-werker-aan-het-woord-plaatje

  De nieuwe werker aan het woord

  Whitepaper van Kenniscentrum Werk & Vervoer maart 2012
  Het Kenniscentrum mocht - samen met HR-adviesbureau Q-idos - in verschillende organisaties meekijken en ondersteunen wat betreft de invulling van Het Nieuwe Werken. Dit inspiratieboek vormt de weerslag van de trajecten met interviews met de ondernemingsraden en vakbondsonderhandelaars, tips van (ervarings)deskundigen en onderzoeksresultaten...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-A-O-fonds-Gemeenten-Personeelsmonitor-2010-vp_1

  Personeelsmonitor Gemeenten 2010

  Whitepaper van A+O fonds gemeenten juli 2011
  De personeelsmonitor over 2010 schetst ook dit jaar weer een goed beeld van de resultaten van het gevoerde personeelsbeleid in de gemeentelijke sector. Dat beeld hinkt op twee gedachten: aan de ene kant zien we in 2010 een aantal lange termijn trends die al jaren hun stempel op de ontwikkeling van het gemeentelijke personeelsbestand drukken. Aan...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-A-O-fonds-Gemeenten-Personeelsmonitor-2011-vp

  Personeelsmonitor Gemeenten 2011

  Whitepaper van A+O fonds gemeenten mei 2012
  Belangrijkste punten uit de monitor 2011   Bezuinigingen hebben de gemeentelijke arbeidsmarkt op slot gezet. De gemeentelijke bezetting is gekrompen, ouder en vrouwelijker geworden en er zijn minder externen ingehuurd. Het instroompercentage is in de afgelopen twee jaar gehalveerd.   Ouder en vrouwelijker   De gemiddelde...
  Download PDF
 • handreiking-vp

  Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

  Whitepaper van Ministerie van BZK mei 2012
  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) willen – evenals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging – dat politieke ambtsdragers op veilige en integere wijze hun taak kunnen uitvoeren. Agressie en geweld, in welke vorm of tegen...
  Download PDF
 • Rapport--Het-spijt-mij--Over-Q-koorts-en-de-menselijke-maat

  "Het spijt mij"

  Whitepaper van De Nationale Ombudsman juni 2012
  De Q-koortsepidemie werd enkele jaren geleden veroorzaakt door geitenhouderijen. Veel mensen in de omgeving liepen zonder het te weten een besmetting op. Bij de meesten bleven de verschijnselen beperkt, maar waarschijnlijk enkele honderden zijn chronisch ziek geworden.   Veel Q-koortspatiënten voelen zich niet gezien en niet gehoord...
  Download PDF
 • cover-special-100-jaar-vng

  Special 100 jaar VNG

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie juni 2012
  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten viert komende week het 100-jarig bestaan en slaat om die reden op het Malieveld de feesttenten op. Binnenlands Bestuur kijkt in deze special terug, met name wat er van haar ‘kinderen’ als de BNG en Deloitte geworden is. Maar de blik is vooral gericht op wat de vereniging te doen staat. In een...
  Download PDF
 • Special-Opleidingen

  Naar school of weg

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie februari 2012
  De opleidingsbudgetten van overheden staan onder druk. Toch is de noodzaak om personeel om- en bij te scholen groter dan ooit. De ambtenaar van de toekomst zal in een krimpende arbeidsmarkt grotendeels uit het zittend bestand moeten worden gehouwen.   Echter, tot die tijd zitten veel overheden wel met een...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches