of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • bios-vp-klein

  Monitor integriteit openbaar bestuur 2012

  Whitepaper van CAOP/BIOS december 2012
  In deze samenvatting vindt u achtereenvolgens: • de onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze monitor; • de antwoorden op de onderzoeksvragen, tevens conclusies van dit onderzoek naar het integriteitsbeleid en de -beleving binnen het openbaar bestuur. Onderzoeksvragen De onderzoeksvragen zijn: 1) Hoe is het gesteld met...
  Download PDF
 • gemeenten-en-klimaat-klein

  Climate policy in Dutch municipalities

  Whitepaper van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) februari 2012
  Despite the growing body of research on (the importance of) climate governance at the local level, no extensive analysis exists of climate mitigation and adaptation policy, its organisation and performance in local authorities in the Netherlands. This research aims to fill this gap by answering the research question: How is climate change...
  Download PDF
 • lokale-media-klein

  Zorgen om lokale openbaarheid

  Whitepaper van Stimuleringsfonds voor de Pers juni 2012
  Openbaarheid is een basisvoorwaarde voor een functionerende democratie. Media spelen hier als intermediair een vitale en onmisbare rol. Al enige tijd bestaan er zorgen over de staat en de toekomst van de openbaarheid op lokaal en regionaal niveau. Aanleiding voor deze zorg is de afbrokkelende positie van het regionale dagblad als gevolg van...
  Download PDF
 • ict-beveiliging

  Cyber Security Awareness

  Whitepaper van Motivaction november 2012
  In opdracht van het Ministerie van Algemene Zaken DPC en NCTV, heeft Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar cyber security awareness onder verschillende doelgroepen van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid).   Situatie Ondanks dat de beleidsmatige, wetenschappelijke en...
  Download PDF
 • creatieve-maatschappij

  De Creatieve Samenleving en de Overheid

  Whitepaper van GreenWish augustus 2012
  Hoewel de grote veranderingen in de maatschappij op dit moment veel spanning oproepen, maken zij ook een nieuwe ruimte vrij. Een nieuw speelveld, dat wordt benut door mensen die voor zichzelf kansen zien1. Kansen om de maatschappij te verrijken met eigen initiatieven. Zij bouwen met passie en op een ondernemende manier aan iets nieuws, dat van...
  Download PDF
 • ketensamenwerking

  Ketenen of ontketenen?

  Whitepaper van Gemeente Dordrecht februari 2012
  De gemeente Dordrecht heeft op veel terreinen een regierol. Haar ervaring is echter dat ketensamenwerking en –regie een groot beroep op de gemeente en haar maatschappelijke partners doet. De gemeente wil haar regierol zo inrichten dat doelen behaald worden, en dat de geleverde inzet van partners zo efficiënt en effectief mogelijk is....
  Download PDF
 • extreem-rechts

  Radicaal rechts-populistische partijen op het pluche

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  Het afgelopen decennium zijn in een aantal West-Europese landen radicaal rechts-populistische partijen tot regeringscoalities toegetreden. Hoe kan deze nieuwe ontwikkeling worden verklaard?
  Download PDF
 • Rekenkamer

  Relatie tussen rekenkamer en gemeenteraad

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2011
  Rekenkamers van gemeenten en provincies slagen er in om een onafhankelijke positie in te nemen en produceren rapporten die de nodige impact hebben. Dat is het goede nieuws in de evaluatie van provinciale en gemeentelijke rekenkamers die in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd.
  Download PDF
 • Sociaal--isolement-ouderen

  Bestrijding van sociaal isolement bij ouderen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  In Nederland worden veel interventies uitgevoerd om sociaal isolement van ouderen te verminderen of te voorkomen. De meeste daarvan zijn echter weinig effectief en bereiken slechts een deel van de doelgroep. Welke mogelijkheden zijn wel effectief?
  Download PDF
 • euro-vlag

  De euro en de les van Padoa-Schioppa

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur september 2011
  In de maanden voor zijn dood op 18 december 2010 raakte de prominente Italiaanse econoom Tommaso Padoa-Schioppa steeds meer geïrriteerd over de ontstane druk op de euro. Doemscenario’s die de ondergang van de euro voorspelden, klonken alsmaar luider. Hij maakte zich niet ten onrechte druk.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches