of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Leeuwendaal-gem.fusies

  Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Wat levert het eigenlijk op?

  Whitepaper van Leeuwendaal juli 2013
  Fuseren en intergemeentelijk samenwerken is hot in Nederland. Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die niet met één of meerdere buurgemeente aan het oriënteren is op bestuurlijke fusie danwel ambtelijke samenwerking. Een gemiddelde Nederlandse gemeente is betrokken bij maar liefst 30 verschillende regionale...
  Download PDF
 • BB12-2011-vp-voo-wpbieb

  Special Opleiden: meer voor minder

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie maart 2011
  Opleiding en scholing voor ambtenaren was een prachtige markt. Maar in 2010 kwam de klad erin. De gemeenten houden de hand op de knip, nadat zij jaren veel meer dan begroot hebben uitgegeven aan de scholing van hun personeel. De aanbieders van cursussen en opleidingstrajecten vechten om elke euro. En de gemeenten? Voor hen is er een wereld te...
  Download PDF
 • Groepsdenken

  Groepsdenken in beleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2012
  Er vinden in de omroep voortdurend technologische vernieuwingen plaats, gericht op meer faciliteiten en meer keuze. Dat is echter niet zonder risico’s. Tot driemaal toe zijn grote verliezen geleden, doordat de opbrengsten van de aanleg of de overname van omroepsystemen veel te hoog werden ingeschat.
  Download PDF
 • bios-vp-voor-wp

  Integriteit verankeren!

  Whitepaper van CAOP/BIOS februari 2013
  Volgens wettelijke bepalingen en bestuurlijke afspraken horen overheidsorganisaties hun integriteitsbeleid vast te leggen in een schriftelijk document. Het formaliseren van het integriteitsbeleid draagt volgens de literatuur bij aan de duurzame verankering en de effectiviteit van het beleid. In het onderzoek ’Integriteit verankeren!’...
  Download PDF
 • vp-special-samenwerken

  Special Samenwerken

  Whitepaper van Binnenlands Bestuur redactie augustus 2012
  Alleen op eigen kracht redden veel publieke organisaties het niet meer. Om het betaalbaar te houden slaan ze steeds vaker de handen ineen. Dat doen ze niet enkel en alleen om de financiën, maar ook om maximaal te profiteren van elkaars kennis en kunde. Steeds meer gemeenten poolen hun ambtenaren. Militairen staan klaar voor inzet in eigen...
  Download PDF
 • Economische-prestaties-van-naoorlogse-kabinetten

  Economische prestaties van naoorlogse kabinetten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Hoe hebben de kabinetten na de Tweede Wereldoorlog gepresteerd, gelet op de ontwikkeling van economische grootheden als economische groei, begrotingstekort, werkloosheid en inflatie?
  Download PDF
 • Wat-is-een-goede-indicator

  Wat is een goede indicator?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  In gemeenten, provincies en bij ministeries wordt de laatste jaren nadrukkelijker gepoogd bestuurders verantwoording af te laten leggen. In Den Haag heet het gehaktdag, in gemeenten en provincies biedt de presentatie van de jaarrekening het goede moment. Met welke indicatoren wordt gemeten?
  Download PDF
 • Lekken-binnen-de-overheid

  Lekken binnen de overheid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Ook in 2011 lekten Prinsjesdagstukken uit. Ditmaal was het de Miljoenennota 2012 die per abuis voortijdig online stond. Het voorval leidde tot een discussie over informatiebeveiliging bij de overheid. Lekken komt namelijk vaker voor, maar het ene lek is het andere niet. Er zijn meerdere oorzaken waardoor gevoelige informatie in onbevoegde handen...
  Download PDF
 • Herindeling-of-samenwerking

  Herindeling of samenwerking?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur januari 2012
  Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze? In de rationele keuze tussen gemeentelijke herindeling of samenwerking speelt ook...
  Download PDF
 • Whitepaper-gemeente-als-wegbeheerder

  Strafrechtelijke aansprakelijkheid gemeente als wegbeheerder

  Whitepaper van Hekkelman januari 2013
  Op 10 december 2012 heeft de rechtbank Utrecht (sector strafrecht) uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag naar de strafrechtelijke vervolgbaarheid van een gemeente als wegbeheerder ter discussie stond. De rechtbank Utrecht oordeelt dat gemeenten geen strafrechtelijke immuniteit genieten wanneer zij door het nalaten van het nemen van...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches